Könyvtárunk névadója

Keller Lajos

(Dunaföldvár, 1846. november 19. – Mindszent,   1904. január 28.)


Pedagógus családból származott. Ő is tanár szeretett volna lenni, de nem volt rá lehetősége, így lett papnövendék. Tanulmányait Kalocsán és Vácon végezte. 1871. augusztus 16-án szentelték pappá. 1873-ban a Csongrádi Tanítóképezdében hittant, latint és történelmet tanított.


1882-ben került Mindszentre, ahol nagyon szerették, tudását elismerték. Rendszeresen kutatott, írt a helyi lapokba. Jelentős közéleti tevékenységet folytatott: elnöke lett a Takarékszövetkezet Részvénytársaságnak, megalapította a Polgári Kört, tagja lett a Csongrád Vármegye Törvényhatósági Bizottságának.


Mindszent díszpolgára volt.


Számunkra talán legjelentősebb tevékenysége a Mindszent története c. könyve, melyet a Mindszenten lévő Weisz Könyvnyomdában adtak ki 1900-ban. A könyv Mindszent történetét dolgozza fel levéltári anyag felkutatásával 1700-1900-ig, mely hosszú ideig egyetlen forrásunk, településünk múltját tekintve.


2000. augusztus 20-án, Mindszent Millenniumi ünnepségén avattuk fel Keller Lajos plébános mellszobrát, mely Németh Erika alkotása.

Dokumentumok Impresszum